ПРО ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Для вступу в силу іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання необхідно провести процедуру його визнання. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацію) державним стандартам освіти України.

Процедура визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, передбачає:

Перевірку автентичності поданих для визнання іноземних документів про освіту, тобто перевірку достовірності факту навчання та отримання освітнього документа.
Якщо Ви надаєте легалізовані документи зі штампом «Апостиль» або консульської легалізації, то цього достатньо, щоб підтвердити справжність документів. Отже, вони не вимагають перевірки факту їх видачі, що значно прискорює процедуру визнання.

Перевірку офіційного визнання навчального закладу, який видав освітній документ системою освіти країни, якій він належить.
Цей етап включає перевірку наявності свідоцтва про державну акредитацію навчального закладу і ліцензії на момент видачі Вам освітнього документа.

Встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в іноземній документі про освіту, вимогам до освітнього або освітньо-кваліфікаційним рівням системи освіти України (здійснюється із залученням експертних комісій з відповідних спеціальностей).
Порівняльний аналіз навчальних програм — зіставлення структури і обсягу навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів), вимог до результатів освоєння освітньої програми, по завершенні освоєння якої в іноземній державі виданий документ про освіту. Якщо така спеціальність в Україні відсутня, то вибирається найбільш близька з існуючих.

Результатом процедури визнання може бути:

1. Визнання, на підставі якого видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту.
Якщо для визнання кваліфікації власника документа про освіту визначено додаткові умови (додаткове навчання, тестування на компетентність або інші дії, невиконання яких унеможливлює продовження навчання або працевлаштування за фахом в Україні), то заявнику надсилається повідомлення.

У такому випадку власник документів про освіту повинен здати іспити із зазначених експертами дисциплін. Він самостійно вибирає вищий навчальний заклад для проходження тестування, Строки процедури визнання документів в такому випадку подовжуються до отримання позитивних результатів тестування.

2. Відмова у визнанні представленого документа про освіту, про що заявнику надсилається відповідне повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

В результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави, на продовження освіти чи працевлаштування за фахом в Україні. Свідоцтво про визнання в Україні іноземного освітнього документа виглядає таким чином:

Слід зазначити, що не всі документи підлягають процедурі визнання в Україні. До них відносяться:

 • документи, видані навчальними закладами, які не є офіційно визнаними в системі освіти держави, якій вони належать;
 • документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, на території якого вони здійснюють освітню діяльність;
 • документи, які не містять інформації про отримання власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку;
 • документи, неправомірно видані навчальним закладом іншої держави;
  документи, які є неаутентичного;
 • документи, що не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, якому належить навчальний заклад;
 • документи, видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним освітнім або освітньо-кваліфікаційним рівнем і (або) напрямом підготовки (спеціальністю, кваліфікацією) системи освіти України;
  документи, які не визнаються в державі, якому належить навчальний заклад;
 • документи, які не містять достатньої інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами кваліфікацій освітньому або освітньо-кваліфікаційним рівнем системи освіти України.

    Документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року, не вимагають визнання в Україні, оскільки на підставі ст.5 Угоди про співробітництво в галузі освіти, підписаної в Ташкенті в 1992 р, держави-учасниці гарантують безстрокове визнання на своїх територіях документів про освіту, виданих в державах-учасницях до моменту підписання цієї Угоди. Країнами-учасницями є: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан.

   В Україні повноваження на проведення процедури визнання іноземного документа про освіту надані Міністерству освіти і науки України.

1свідоцтво-745x1024

         Апостиль, що це таке?

Апостилювання — це один з правових режимів визнання документів, які повинні використовуватися за кордоном. Апостиль виник як альтернатива консульської легалізації та універсальна процедура підтвердження сили іноземних документів. Документи з апостилем можуть використовуватися не в одній, а в різних країнах.

Якщо Ви вирушаєте в іншу країну на навчання, роботу або на постійне місце проживання, Вам можуть знадобитися документи про освіту, отримані в Україні. Для того щоб за кордоном Ваші документи були дійсними, вони повинні пройти консульську легалізацію або процедуру проставлення апостиля, якщо між нашими країнами немає угоди про скасування або спрощення процедури їх легалізації.

             Які органи в Україні уповноважені проставляти апостиль?

В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції України та Міністерству закордонних справ України.

Міністерство освіти і науки України уповноважене ставити апостиль на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки.
Міністерство юстиції України проставляє апостиль на документах, які видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.
Міністерство закордонних справ України — на всіх інших видах документів.
Про що свідчить апостиль?

Апостиль свідчить про достовірність підпису особи, яка підписала документ, а також про автентичність відбитку печатки або штампа, яким його скріпили.

        Як виглядає документ з апостилем?

Апостиль — це штамп розміром не менше 10х10 см, який проставляється або на документі, або на окремому спеціальному аркуші, який прошивається разом з документом. Апостиль на документах про освіту, який проставляється Міністерством освіти і науки України, виглядає таким чином:

2 Апостиль-300x209

      На яких документах проставляється апостиль Міністерством освіти і науки України?

Міністерство освіти і науки України проставляє апостиль на документах про освіту або присвоєння наукового ступеня, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями. Такими документами є атестати, дипломи та додатки до них, довідки та навчальні плани, сертифікати та посвідчення про підвищення кваліфікації, дипломи про присвоєння вчених звань тощо Детальніше дивіться у Переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Зверніть, будь ласка, увагу: документи повинні відповідати державному зразку, прийнятому на території України на час видачі документа.

Апостиль проставляється тільки на оригіналах документів про освіту. Копії для проставлення апостиля не приймаються.

Крім того, документ не буде прийнятий в роботу, якщо:

 1. Документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Гаазької конвенції або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України (згідно зі статтею 12 Конвенції);
 2. Текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;
 3. Документ написаний чи підписаний олівцем, отриманий через засоби факсимільного зв’язку;
 4. У документі є необумовлені виправлення або дописки;
 5. Документ, а саме: архівна довідка, навчальний план, довідка не містить підпису ректора або проректора та не завірений гербовою печаткою;
 6. Міністерству освіти і науки України не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитки печаток і / або штампів, щоб підтвердити факт видачі документа про освіту;
 7. Підпис на документі не відповідає зазначеній інформації про посади, прізвища, імені, по батькові керівника освітнього закладу або установи.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.