Меню Закрити

Для вступу до Луганського національного аграрного університету до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

1. диплом СО “Бакалавра”, СО “Магістра” чи ОКР “Спеціаліста” (документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень);

2. сертифікат єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (для всіх спеціальностей крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольства»:

  • 201 “Агрономія”;
  • 204 “Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва”;
  • 205 “Лісове господарство”;
  • 208 “Агроінженерія”;

3. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

4. копію паспорта (при собі мати оригінал);

5. копію ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал);

6. копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);

7. документи, що дають право на пільги.