Меню Закрити

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуттяосвіти для спеціальностей: 201 “Агрономія”, 205 “Лісове господарство”, 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, 208 “Агроінженерія”, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компаніїДенна / заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів6 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2020 року
Строки проведення університетом вступних
випробувань
24 липня – 31 липня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету05 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця державного або
регіонального замовлення
до 18:00 10 серпня 2020 року
Термін зарахування вступників на місця
державного або регіонального бюджету
до 12:00 11 серпня 2020
року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
11 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
у декілька сесій, зокрема:
17 серпня 2020 року;
28 серпня 2020 року;
29 вересня 2020 року;
Термін зарахування вступників за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, за
кошти фізичних та/або ю
ридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2020**
18 серпня 2020 року;
31 серпня 2020 року;
30 вересня 2020 року;
** у межах вакантних ліцензійних місць.

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття СО”Магістра” за денною та заочною формами здобуття освіти для спеціальностей: 071 “Облік і оподаткування”, 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 101 “Екологія”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 211 “Ветеринарна медицина” проводиться в такі строки:

Етапи вступної компаніїДенна / заочна форми навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови
з 6 травня 2020 року
до 18:00 години 03 червня 2020 року
Проведення додаткових фахових іспитів для вступників з іншої спеціальності6 травня – 29 травня 2020 року
Прийом заяв та документів для осіб, які
вступають на основі вступних іспитів, які
проводить Університет
з 17 червня по 25 червня 2020 року
Вступний іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів01 липня 2020
року
Початок прийому заяв та документів5 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів22 липня 20
20 року
Строки проведення університетом фахових
вступних іспитів, додаткових фахових вступних іспит і в від осіб, які вже склали єдиний вступний іспит та вступають за іншою спеціальністю
05 липня – 26 липня 2020 року
Строки проведення університетом
вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які вже
здобули СО “Магістра” (ОКР “Спеціаліст”) та
вступають на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
05 липня – 26 липня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників за кошти державного або регіонального бюджету
05 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця державного або
регіонального замовлення
до 18:00 10 серпня 2020 року
Термін зарахування вступників на місця
державного або регіонального бюджету
до 12:00 11 серпня 2020
року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників за кошти фізичних та/або юридичних
осіб
11 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
у декілька
сесій, зокрема:
17 серпня 2020 року;
28 серпня 2020 року;
29 вересня 2020 року;
ермін зарахування вступників за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2020**
18 серпня 2020 року;
31 серпня 2020 року;
30 вересня 2020 року;
** у межах вакантних ліцензійних місць.