Меню Закрити

Вступ на СО “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст”

Прийом заяв і документів для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання проводиться в такі строки:
Етапи вступної компаніїВступники на основі ОКР “Молодшого спеціаліста” (денна/заочна форми навчання)
Початок прийому заяв та документів13 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документіво 18:00 годині 22 липня 2021 року
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань23 липня – 30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників за кошти державного або регіонального бюджету
03 серпня 2021 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовленняДо 18:00
8 серпня 2021 року
Термін зарахування вступників на місця державного або регіонального бюджету10 серпня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб04 серпня 2021 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осібу декілька сесій, зокрема:
13 серпня 2021 року;
28 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року.
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібу декілька сесій не пізніше 30.09.2021**
14 серпня 2021 року;
31 серпня 2021 року;
30 вересня 2021 року.
Документи для вступу

Для вступу до Луганського національного аграрного університету до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

  • Диплом ОКР “Молодшого спеціаліста” (документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;
  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінюванняз української мови та літератури (для всіх спеціальностей) та з математики (для економічних спеціальностей);
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • Копію паспорта (при собі мати оригінал);
  • Копію ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал);
  • Копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);
  • Документи, що дають право на пільги.

Перелік споріднених спеціальностей
Спеціальність Споріднені спеціальності
Код Назва Шифр Назва

073

Менеджмент

071 облік і оподаткування, ,
072 фінанси, банківська справа та страхування
075 маркетинг
076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність
інші

075

Маркетинг

071 облік і оподаткування
072 фінанси банківська справа та страхування
073 менеджмент
076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність
інші

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

071 облік і оподаткування
072 фінанси банківська справа та страхування
073 менеджмент
075 маркетинг
інші

071

Облік і оподаткування

072 фінанси банківська справа та страхування,
073 менеджмент
075 маркетинг
076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
інші

072

Фінанси, банківська справа та страхування

071 облік і оподткуваня
073 менеджмент
075 маркетинг
076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
інші

051

Економіка

052 політологія
053 псіхологія
054 соціологія
інші

204

Технологія виробництва і переробка продукції

тваринництва

091 Біологія
181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
187 Деревообробні та меблеві технології
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
 

101

Екологія

102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія

181

Харчові технології

182 Технології легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
187 Деревообробні та меблеві технології

201

Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
інші

205

Лісове господарство

201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
інші
208 Агроінженерія 208 Агроінженерія
інші

192

Будівництво та цивільна інженерія

191 Архітектура та містобудування
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
101 Екологія
181 Харчові технології
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія

193

Геодезія та землеустрій

191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
101 Екологія
181 Харчові технології
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина
Вартість навчання у  Луганському національному аграрному університеті на базі ОКР «Молодший спеціаліст», СО «Молодший бакалавр», СО «Фаховий молодший бакалавр» 2021 рік набору
Освітня програма Денна форма навчання Заочна форма навчання

Термін навчання,

років

Вартість одного року навчання,

грн

Термін навчання,

років

Вартість одного року навчання,

грн

Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій

101 Екологія 1 р. 10 м. 10000 1 р. 10 м. 9000
181 Харчові технології 1 р. 10 м. 10000 1 р. 10 м. 9000
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 2 р. 10 м. 9000 2 р. 10 м. 8500
211 Ветеринарна медицина 1 р. 10 м. 17520

Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства

208 Агроінженерія 2 р. 10 м. 11000 2 р. 10 м. 10000

Факультет агрономії та будівництва

201 Агрономія 2 р. 10 м. 10000 2 р. 10 м. 8000
         
192 Будівництво та цивільна інженерія 1 р. 10 м. 10000 1 р. 10 м. 9000
193 Геодезія та землеустрій 1 р. 10 м. 11000 1 р. 10 м. 10000

Економічний факультет

051 Економіка 1 р. 10 м. 17520 1 р. 10 м. 12000
075 Маркетинг 1 р. 10 м. 17520 1 р. 10 м. 12000
073 Менеджмент 1 р. 10 м. 17520 1 р. 10 м 12000
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 р. 10 м. 17520 1 р. 10 м. 12000
071 Облік і оподаткування 1 р. 10 м. 17520 1 р. 10 м. 12000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 р. 10 м. 17520 1 р. 10 м. 12000