Меню Закрити

Вступ на СО “Магістр”

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ 2021

 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуття освіти для спеціальностей: 201 Агрономія, 205 Лісове господарство, 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 208 Агроінженерія, проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

(денна / заочна форми навчання)

Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

o 18-00 годині 22 серпня 2021 року

Строки проведення університетом вступних

випробувань

23 серпня – 26 серпня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або

регіонального бюджету

01 вересня 2021 року

Термін     виконання    вимог    до     зарахування вступниками     на      місця      державного      або

регіонального замовлення

 

до 18-00 06 вересня 2021 року

Термін     зарахування     вступників    на     місця

державного або регіонального бюджету

до 15 вересня

Термін    оприлюднення    рейтингового   списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних

осіб

 

не пізніше 14 вересня 2021 року

Термін     виконання    вимог    до     зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або

юридичних осіб

 

не пізніше 14 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників за рахунок

цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

до 30 вересня 2021 року

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуття освіти для спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг проводиться в такі строки 101 Екологія, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 211 Ветеринарна медицина :

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

(денна / заочна форми навчання)

Реєстрація вступників для складання єдиного

вступного іспиту з іноземної мови

12 травня – 05 червня 2021 року

Прийом   заяв    та    документів   для    осіб,    які вступають    на   основі    вступних   іспитів,   які

проводить університет

 

05 серпня 2021 року

Вступний іспит з іноземної мови для осіб, які

вступають на основі вступних іспитів

05 серпня – 26 серпня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2021 року

Строки проведення університетом фахових вступних іспитів, додаткових фахових вступних іспитів від осіб, які вже склали єдиний вступний

іспит та вступають за іншою спеціальністю

 

05 серпня – 26 серпня 2021 року

Строки проведення університетом вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які вже

здобули ступінь Магістра (ОКР Спеціаліст) та вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

05 серпня – 26 серпня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або

регіонального бюджету

не пізніше 01 вересня 2021 року

Термін     виконання    вимог    до     зарахування вступниками     на      місця      державного      або

регіонального замовлення

 

до 18-00 06 вересня 2021 року

Термін     зарахування     вступників    на     місця

державного або регіонального бюджету

до 12-00 11 вересня 2021 року

Термін    оприлюднення    рейтингового   списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних

осіб

 

11 вересня 2021 року

Термін     виконання    вимог    до     зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або

юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема: 28 серпня 2021 року

29 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників за рахунок

цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

до 30 вересня 2021 року

Документи для вступу

Для вступу до Луганського національного аграрного університету до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

1. диплом СО “Бакалавра”, СО “Магістра” чи ОКР “Спеціаліста” (документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень);

2. сертифікат єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (для всіх спеціальностей крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольства»:

  • 201 “Агрономія”;
  • 204 “Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва”;
  • 205 “Лісове господарство”;
  • 208 “Агроінженерія”;

3. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

4. копію паспорта (при собі мати оригінал);

5. копію ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал);

6. копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);

7. документи, що дають право на пільги.

Перелік споріднених спеціальностей

Спеціальність

Споріднені спеціальності

Код

Назва

Шифр

Назва

 

 

073

 

 

Менеджмент

071

облік і оподаткування, ,

072

фінанси, банківська справа та страхування

075

маркетинг

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інші

 

 

075

 

 

Маркетинг

071

облік і оподаткування

072

фінанси банківська справа та страхування

073

менеджмент

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інші

 

 

076

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

071

облік і оподаткування

072

фінанси банківська справа та страхування

073

менеджмент

075

маркетинг

інші

 

 

071

 

 

Облік і оподаткування

072

фінанси банківська справа та страхування,

073

менеджмент

075

маркетинг

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

інші

 

 

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

071

облік і оподткуваня

073

менеджмент

075

маркетинг

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

інші

 

051

 

Економіка

052

політологія

053

псіхологія

054

соціологія

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

 

 

 

 

 

Технологія виробництва і переробка продукції

тваринництва

091

Біологія

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

186

Видавництво та поліграфія

187

Деревообробні та меблеві технології

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

211

Ветеринарна медицина

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

 

 

101

 

 

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

106

Географія

 

 

181

 

 

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

186

Видавництво та поліграфія

187

Деревообробні та меблеві технології

 

 

201

 

 

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

208

Агроінженерія

інші

 

205

 

Лісове господарство

201

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

208

Агроінженерія

інші

208

Агроінженерія

208

Агроінженерія

інші

 

 

 

 

192

 

 

 

 

Будівництво та цивільна інженерія

191

Архітектура та містобудування

193

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

101

Екологія

181

Харчові технології

201

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

208

Агроінженерія

 

 

 

 

193

 

 

 

 

Геодезія та землеустрій

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

101

Екологія

181

Харчові технології

201

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

208

Агроінженерія

211

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Вартість навчання у Луганському національному аграрному університеті для здобуття СО «Магістр» на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 2021 рік набору

Освітня програма Денна форма навчання Заочна форма навчання

Термін навчання,

років

Вартість одного року навчання,

грн

Термін навчання,

років

Вартість одного року навчання,

грн

Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій

101 Екологія 1 р. 4 м. 11000 1 р. 4 м. 10500
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 1 р. 4 м. 11000 1 р. 4 м. 10500
211 Ветеринарна медицина 1 р. 4 м. 22800

Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства

208 Агроінженерія 1 р. 4 м. 13000 1 р. 4 м. 12500

Факультет агрономії та будівництва

201 Агрономія 1 р. 4 м. 13000 1 р. 4 м. 12500
         
192 Будівництво та цивільна інженерія 1 р. 4 м. 13000 1 р. 4 м. 12500

Економічний факультет

075 Маркетинг 1 р. 4 м. 22800 1 р. 4 м. 20000
073 Менеджмент 1 р. 4 м. 22800 1 р. 4 м. 20000
071 Облік і оподаткування 1 р. 4 м. 22800 1 р. 4 м. 20000