Меню Закрити

Вступ на СО “Магістр”

Вступ на СО “Магістр”

По завершенню школи розпочинається один із найважливіших етапів у Вашому житті. Сучасність вимагає висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, наявність яких може забезпечити лише якісна освіта.

Вартість навчання у
Луганському національному аграрному університеті для здобуття СО«Магістр»
на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 2020 рік набору

 Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Освітня програмаТермін навчання, роківВартість
грн./1 рік
Термін навчання, роківВартість
грн./1 рік
Навчально-науковийінститутбіологічних іхарчовихтехнологій
Екологія1 р 4 м.10 0001 р 4 м.9 500
Технологія
виробництва і переробка
продукції тваринництва
1 р 4 м.10 0001 р 4 м.9 500
  Економічний факультет  
Маркетинг1 р 4 м.8 6401 р 4 м.7 640
Менеджмент1 р 4 м.8 6401 р 4 м.7 640
Облік і оподаткування1 р 4 м.8 6401 р 4 м.7 640
Навчально-науковийінститутагрономії  
Агрономія1 р 4 м.9 0001 р 4 м.8 000
Лісове господарство1 р 4 м.9 0001 р 4 м.8 000
Навчально-науковийінститутбудівництва  
Будівництво та цивільна інженерія1 р 4 м.10 0001 р 4 м.9 000
Навчально-науковийінститутмеханізаціїсільськогогосподарства
Агроінженерія1 р 4 м.9 0001 р 4 м.8 000
Навчально-науковийінститутветеринарноїмедицини 
Ветеринарна медицина1 р 4 м.10 000

Етапи вступної компаніїДенна / заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів6 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2020 року
Строки проведення університетом вступних
випробувань
24 липня – 31 липня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету05 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця державного або
регіонального замовлення
до 18:00 10 серпня 2020 року
Термін зарахування вступників на місця
державного або регіонального бюджету
до 12:00 11 серпня 2020
року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
11 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
у декілька сесій, зокрема:
17 серпня 2020 року;
28 серпня 2020 року;
29 вересня 2020 року;
Термін зарахування вступників за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, за
кошти фізичних та/або ю
ридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2020**
18 серпня 2020 року;
31 серпня 2020 року;
30 вересня 2020 року;
** у межах вакантних ліцензійних місць.

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття СО”Магістра” за денною та заочною формами здобуття освіти для спеціальностей: 071 “Облік і оподаткування”, 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 101 “Екологія”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 211 “Ветеринарна медицина” проводиться в такі строки:

Етапи вступної компаніїДенна / заочна форми навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови
з 6 травня 2020 року
до 18:00 години 03 червня 2020 року
Проведення додаткових фахових іспитів для вступників з іншої спеціальності6 травня – 29 травня 2020 року
Прийом заяв та документів для осіб, які
вступають на основі вступних іспитів, які
проводить Університет
з 17 червня по 25 червня 2020 року
Вступний іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів01 липня 2020
року
Початок прийому заяв та документів5 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів22 липня 20
20 року
Строки проведення університетом фахових
вступних іспитів, додаткових фахових вступних іспит і в від осіб, які вже склали єдиний вступний іспит та вступають за іншою спеціальністю
05 липня – 26 липня 2020 року
Строки проведення університетом
вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які вже
здобули СО “Магістра” (ОКР “Спеціаліст”) та
вступають на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
05 липня – 26 липня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників за кошти державного або регіонального бюджету
05 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця державного або
регіонального замовлення
до 18:00 10 серпня 2020 року
Термін зарахування вступників на місця
державного або регіонального бюджету
до 12:00 11 серпня 2020
року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників за кошти фізичних та/або юридичних
осіб
11 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування
вступниками на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
у декілька
сесій, зокрема:
17 серпня 2020 року;
28 серпня 2020 року;
29 вересня 2020 року;
ермін зарахування вступників за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2020**
18 серпня 2020 року;
31 серпня 2020 року;
30 вересня 2020 року;
** у межах вакантних ліцензійних місць.

Для вступу до Луганського національного аграрного університету до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

1. диплом СО “Бакалавра”, СО “Магістра” чи ОКР “Спеціаліста” (документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень);

2. сертифікат єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (для всіх спеціальностей крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольства»:

  • 201 “Агрономія”;
  • 204 “Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва”;
  • 205 “Лісове господарство”;
  • 208 “Агроінженерія”;

3. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

4. копію паспорта (при собі мати оригінал);

5. копію ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал);

6. копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);

7. документи, що дають право на пільги.

Спеціальність

Споріднені спеціальності

Код

Назва

Шифр

Назва

 

 

073

 

 

Менеджмент

071

облік і оподаткування, ,

072

фінанси, банківська справа та страхування

075

маркетинг

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інші

 

 

075

 

 

Маркетинг

071

облік і оподаткування

072

фінанси банківська справа та страхування

073

менеджмент

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інші

 

 

076

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

071

облік і оподаткування

072

фінанси банківська справа та страхування

073

менеджмент

075

маркетинг

інші

 

 

071

 

 

Облік і оподаткування

072

фінанси банківська справа та страхування,

073

менеджмент

075

маркетинг

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

інші

 

 

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

071

облік і оподткуваня

073

менеджмент

075

маркетинг

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

інші

 

051

 

Економіка

052

політологія

053

псіхологія

054

соціологія

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

 

 

 

 

 

Технологія виробництва і переробка продукції

тваринництва

091

Біологія

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

186

Видавництво та поліграфія

187

Деревообробні та меблеві технології

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

211

Ветеринарна медицина

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

 

 

 

101

 

 

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

106

Географія

 

 

181

 

 

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

186

Видавництво та поліграфія

187

Деревообробні та меблеві технології

 

 

201

 

 

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

208

Агроінженерія

інші

 

205

 

Лісове господарство

201

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

208

Агроінженерія

інші

208

Агроінженерія

208

Агроінженерія

інші

 

 

 

 

192

 

 

 

 

Будівництво та цивільна інженерія

191

Архітектура та містобудування

193

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

101

Екологія

181

Харчові технології

201

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

208

Агроінженерія

 

 

 

 

193

 

 

 

 

Геодезія та землеустрій

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

101

Екологія

181

Харчові технології

201

Агрономія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

208

Агроінженерія

211

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

 

Перейти до вмісту

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: