Заходи щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню), та/або будь якому виду насильства в Луганському національному аграрному Університеті
Положення про запобігання та протидію  булінгу у ЛНАУ
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу та/або будь якому виду насильства в Луганському національному аграрному Університеті на 2020-2021 н.р.
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням у Луганському національному аграрному університеті Кібербулінг! Як уберегтися?!
podcast stream про домашнє насильство: «ТЕРПІТИ – ЦЕ НЕ ЖИТИ. ТРЕБА ЖИТИ!»

 

Булінг…Знаю! Дію!

Для забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату, а також у рамках затвердженого плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу та будь-якого виду насильства, в Університеті ведеться активна діяльність: інструктування працівників щодо дій персоналу в разі зіткнення з випадками булінгу та інших видів насильства, перевірена інформаційна доступність правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу на факультетах/ННІ тощо.

[ngg src=”galleries” ids=”293″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Куратори академічних груп постійно працюють зі студентською молоддю щодо попередження булінгу в студентському середовищі, проводяться регулярні бесіди щодо форм, причин, заходів запобігання та протидії булінгу та насильства. Зокрема на кожному факультеті/ННІ відбулися кураторські години: «Як запобігти булінгу?»Також для працівників Університету було організовано масове проходження курсу на платформі Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти». По відгукам працівників, які пройшли цей курс та одержали відповідні сертифікати, отримана інформація є дуже корисної як і для працівників закладу освіти, так і для соціально відповідальних громадян – доступна теорія, багато практичних рекомендацій.До заходів із протидії та запобігання булінгу та інших видів насильства активно залучена й студентська молодь. Лідерами студентського самоврядування було організовано та проведено виставку інформаційних плакатів: «Булінг…Не мовчи». Тематична виставка з цієї тематики зроблена й у бібліотеці Університету, куди й зараз можна завітати та ознайомитися з матеріалами.На офіційному сайті Університету є вкладка про запобігання булінгу та будь-якому виду насильства, де можна ознайомитися з нормативними документами та університетськими заходами у рамках цієї діяльності.Також нагадаємо, що в Університеті є «Скринька довіри», куди ви можете звернутися у разі, якщо стали свідком булінгу або зазнали його проявів на собі. Не залишайтеся зі своїми проблемами на самоті!Ми докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити кожному комфортний мікроклімат для роботи й навчання, але в цій діяльності важливий внесок усіх. Тож не залишаймося байдужими до найменших проявів нетолерантного поводження, агресії, навіть прихованої, адже лише спільними зусиллями ми можемо запобігти булінгу та іншим проявам насильства в нашому колективі.  

«Стоп – насильству!»

 «Чи знаємо ми, як протидіяти насиллю?»

Головними законодавчо-нормативними документами,  які стосуються протидії домашнього насильства: Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі», а також «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року.

 Було сформовано університетський план заходів щодо запобігання насильству та формування ненасильницьких моделей поведінки серед молоді.

Скажімо разом: «СТОП НАСИЛЬСТВУ!»

 

Презентація – Стоп насиллю!

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо дотримання прав дітей під час освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» та Конвенції ООН про права дитини, кожній дитині гарантується право на свободу, особиста недоторканість, захист гідності та найкраще забезпечення її інтересів.

З метою забезпечення дотримання у освітньому процесі прав дитини інформуємо дітей та батьківську громаду!

Контактна інформація про керівників, педагогічних працівників, які відповідно до посадових обов’язків, уповноважені оперативно вирішувати питання, що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини (лист МОН від 22.12.2017 № 1/9-707):

Деканат економічного факультету в.о. декана факультету – Мічківський Сергій Миколайович
Деканат факультету ветеринарної медицини, біологічних  і харчових технологій в.о. декана факультету – Пархоменко Людмила Миколаївна
Деканат факультету агрономії та будівництва в.о. факультету – Сопов Дмитро Сергійович
Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства в.о. директора навчально-наукового інституту – Поляков Анатолій Миколайович
Відділ по роботі з іноземними громадянами Завідувач відділом –

 

Сергієнко Сергій Сергійович

Центр медіації ЛНАУ Керівник – Сергієнко Сергій Сергійович
Відповідальною особою в ЛНАУ, яка уповноважена негайно реагувати на звернення в напрямку запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, було призначено провідного фахівця Центру патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів Цвяткову С. В.

 

 

 

Телефонний номер Національної дитячої «гарячої» лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного);

Телефонний номер кол-центру Міністерства соціальної політики України 1588 з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству з ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Розвиток сприятливого освітнього середовища, формування комфортного психологічного мікроклімату в Університеті

Корпоративна культура університету (підписання Декларації про дотримання Кодексу корпоративної культури)
У жовтні  відбувся онлайн захід, присвячений корпоративній культурі як основному чиннику створення позитивного іміджу ззовні та сприятливої психологічної атмосфери усередині організації.
Присутні долучилися до онлайн опитування щодо важливості цього поняття та виділили найголовніші, на їхню думку, принципи корпоративної культури. Доповідачі розповіли про місію, візію, цінності нашого університету, про Кодекс корпоративної культури та його головні норми. Також розповіли про корпоративну культуру комерційних організацій та європейських університетів. Запропоноване для перегляду відео наочно продемонструвало важливість ефективної культури для успіху кожного члена колективу та організації в цілому.
Наприкінці всі присутні підписали Декларацію про дотримання Кодексу корпоративної культури. Якщо хтось не зміг долучитися, пропонуємо Вам самостійно ознайомитися з цим поняттям (відео із заходу за цим посиланням: https://lgnau-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/s_tsviatkova_lgnau_edu_ua/EajY3eJ14bdLq0VufSroc1QBCywHWlXyRKFpaFadv4Q3TA?e=ssu4cg )та увійти в університетську спільноту ЛНАУ, підписавши Декларацію (за посиланням: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=ru-UA#FormId=g90YDfECLkmSOtL6XHz6pDJXiMdiSjNCsHmLgdzqlLRUMTVYUlFDTThXM01MSkRIUUZSWkZINlE2SC4uКожен із вас є невід’ємною частиною нашої освітньої спільноти! ЛНАУ починається з нас!
Відео – “Я це ЛНАУ!”
Презентація – Система корпоративних цінностей ЛНАУ
Платформа порозуміння та взаємодії у ЛугНАУ
Основна місія діяльності Платформи порозуміння та взаємодії у ЛугНАУ
Основна місія діяльності Платформи порозуміння та взаємодії у ЛугНАУПсихологічне забезпечення та підвищення ефективності освітньо-виховного процесу засобами практичної психології, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників та інших зацікавлених осіб.Мета платформиСтворення сприятливого психологічного клімату, формування умов, що стимулюють особистісний та професійний зріст, забезпечення психологічної захищеності здобувачів вищої освіти, викладачів і співробітників, підтримка і зміцнення їх психічного та емоційного здоров'я.А також створення умов для формування особистісного саморозвитку та професійної самореалізації всіх споживачів послуг платформи.Принципи роботи:

 

 • конфіденційність;
 • толерантність;
 • відповідальність;
 • захист інтересів особи;
 • почуття емпатії;
 • партнерські відносини.

 

Завдання

 1. Підвищення психологічної культури всіх учасників освітньо-виховного процесу у ЗВО.
 2. Сприяння особистісному і професійному становленню здобувачів вищої освіти в процесі навчання.
 3. Забезпечення психологічної допомоги в екстремальних і критичних ситуаціях.
 4. Створення умов для забезпечення творчого розвитку особистості здобувачів вищої освіти, що є основою формування здатності до саморозвитку та самореалізації, їх власної професійної кар'єри.
 5. Виявлення основних проблем учасників освітнього процесу, причин їх виникнення, шляхів і засобів їх вирішення.
 6. Сприяння науково-педагогічному колективу у створенні сприятливого психологічного клімату у ЗВО.

Основні напрями:

Психологічний супровід

Розпочинається на етапі вступу і здійснюється впродовж усього терміну навчання. Він тісно пов'язаний із педагогічним та соціальним супроводом і спрямований на підвищення ефективності навчання за рахунок вирішення психологічних проблем студентів, що заважають пізнавальній діяльності, а також набуття ними навичок, що покращують адаптацію до навчального процесу.

Платформа забезпечує учасників освітнього процесу сучасними соціально-психологічними знаннями, підвищує їх психологічну компетентність, здійснює психодіагностичну, розвивальну роботу, проводить психологічні консультації та тренінги. Окрім планових тренінгів для здобувачів вищої освіти додатково проводяться тренінги для кураторів груп щодо інноваційних та інтерактивних методів та технологій у виховній роботі під час навчання, а також тренінги за запитом.

Психологічна діагностика

Робота за даним напрямом полягає у визначенні індивідуальних особливостей студентів. У результаті психологічної діагностики відбувається задоволення потреб студентів в самопізнанні, стимулювання розвитку особистості студентів, визначення необхідності корекції процесу формування і розвитку особистості студентів.

Психологічні консультації

Ця робота полягає в наданні конкретної допомоги студентам, в усвідомленні ними природи труднощів, в аналізі та вирішенні психологічних проблем, пов'язаних з власними психологічними особливостями, що склалися обставинами життя, взаємовідносинами в сім'ї, в колі друзів, у ЗВО, допомога у формуванні нових навичок і прийнятті власних рішень.

Така робота здійснюється у формі групових та індивідуальних консультацій, також з цією метою центром патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів була створена на сайті університету «Скринька довіри».

Психологічна профілактика

У цьому напряму діяльності здійснюється профілактика булінгу, лихослів'я, вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин в студентському середовищі, своєчасне попередження про небезпеки, які можуть зруйнувати життя (комп'ютерні ігри, залежність від інтернету, безладні статеві зв'язки і т. д.) Проводиться у формі тренінгів, бесід, індивідуальних консультацій, круглих столів.

Психологічна освіта

Під психологічною освітою розуміється підвищення психологічної культури викладацького складу, здобувачів вищої освіти і співробітників (освоєння культури комунікацій, навчання вмінню конструктивного вирішення конфліктних ситуацій тощо). Має форму лекцій, семінарів, бесід, конференцій.

Психологічна підтримка
Хто такий психолог?
Психолог (грец. Ψυχή – душа; λόγος – знання) — це спеціаліст, який має вищу психологічну освіту, займається вивченням проявів, способів і форм організації психічних явищ особистості в різних областях людської діяльності.
А також допомагає краще зрозуміти себе, свої почуття, свої відчуття, переживання, сумніви.Психолог та психіатр – це різні речі. Психолог працює з нормою, а психіатр – з патологією, тобто лікує хворих.
Основне завдання психолога?
Основне завдання психолога: психологічна підтримка та супровід студентів під час їх професійного становлення. Досягнення цього забезпечує індивідуальний підхід.
З ким працює психолог?
Психолог працює із здоровими людьми, котрим необхідна допомога в різних життєвих ситуаціях (стосунки з коханою людиною, труднощі у взаємовідносинах, навчанні, непорозуміння з колегами чи однолітками, втрата близьких, з внутрішніми переживаннями, хронічною втомою, проблеми вибору тощо).
У яких ситуаціях може допомогти психолог?
Психолог виступає певним дзеркалом, дає людині можливість побачити своє життя, проблеми збоку. Застосувати все те, що може допомогти звести містки між собою і собою, собою і людьми, соціумом. Шляхи вирішення проблем закладені в самій людині, необхідно лише допомогти усвідомити їх.
Коли потрібно звертатися до психолога?Тематика індивідуальних консультацій зазвичай стосується широкого спектру студентського життя:
– навчального процесу (питання організації власної навчальної діяльності, розподілу часу, прокрастинації, невпевненості у собі на семінарах, страхів складання екзаменаційної сесії, адаптації до навчання та нового колективу);
– проблемних міжособистісних взаємин, особливостей міжособистісної комунікації (питання конфліктних відносин з батьками, з однолітками у студентському колективі, з сусідами по кімнаті);
– стосунки з коханою людиною (самотність, розставання, як будувати стосунки; виступає центральною проблемою юнацького віку: пошук об’єкту кохання, будування та підтримування з ним близьких взаємин;
– запити, пов’язані зі станом здоров’я, незадоволенням своїм психологічним станом;
– запити, пов’язані з якостями власної особистості, характером, екзистенційними сенсами;
– питання профорієнтації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.