Університетська система забезпечення академічної доброчесності є однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладі вищої освіти.

Починаючи з 2016 року в Університеті використовується система Unichek. Усі кваліфікаційні роботи і проєкти, курсові роботи проходять обов’язкову безкоштовну перевірку на плагіат, яка здійснюється мінімум за 15 робочих днів до початку підсумкової атестації. Електронний варіант кваліфікаційної роботи передається відповідальному за перевірку на кожному факультеті чи ННІ. Після цього автору роботи надається Акт перевірки на наявність текстових збігів, що формується системою Unichek.

У рамках заходів щодо поширення принципів академічної доброчесності в університеті: “Пиши доброчесно!”, був розроблений навчальний онлайн практикум: “Як уникнути плагіату в студентських роботах?”. Автор – Катерина Олександрівна Остапенко. Практикум  створений за матеріалами курсу “Академічна доброчесність в університеті” на платформі ВУМ та присвячений правилам цитування, перефразування та узагальнення.

Шановні здобувачі та викладачі!

Ви можете звернутися, з будь яких питань щодо академічної доброчесності (консультації з академічного письма, користування програмним забезпеченням з виявлення плагіату, повідомлення про факти порушення тощо), до координатора на вашому факультеті або навчально-науковому інституті написавши лист на електронну скриньку або повідомлення у корпоративній мережі MS Teams.

Переглянути контакти

Економічний факультет

Кривошеєва Віталіна Віталіївнастарший викладач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій
Гура Максим ОлеговичГолова студентського самоврядування, здобувач економічного факультету

Факультет агрономії та будівництва

Карпіцький Миколай Миколайовичстарший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки
Бубнікович Аліна Володимирівнастарший викладач кафедри агрономії та лісівництва
Сизий Руслан Юрійовичпредставник студентського самоврядування, здобувач факультету агрономії та будівництва 
Овчаренко Олексій Анатолійовичв.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою
Ласковець Олександра Сергіївнапредставниця студентського самоврядування, здобувачка факультету агрономії та будівництва

Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій

Берестова Людмила Євгенівнадоцент кафедри тваринництва та харчових технологій
Овчаренко Ганна Василівнастарший викладач кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи
Моісеєнко Єлизавета Валеріївнапредставниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
Долгова Карина Володимирівнапредставниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій

Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства

Курлов В’ячеслав Ігоровичасистент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці
Іщенко Владислав Сергійовичпредставник студентського самоврядування, здобувач ННІ механізації сільського господарства
Склад Комісії з питань академічної доброчесності Луганського націона
Голова КомісіїКирпичова Ірина Валентинівнапроректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Заступник голови КомісіїКривошеєва Віталіна Віталіївнастарший викладач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій
Секретар КомісіїДолгова Карина Володимирівнапредставниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій;

Члени Комісії

Карпіцький Миколай Миколайович, старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки;

Бубнікович Аліна Володимирівна, старший викладач кафедри агрономії та лісівництва;

Овчаренко Олексій Анатолійович, в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою;

Берестова Людмила Євгенівна, доцент кафедри тваринництва та харчових технологій;

Овчаренко Ганна Василівна, старший викладач кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи;

Курлов В’ячеслав Ігорович, асистент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці;

Гура Максим Олегович, Голова студентського самоврядування, здобувач економічного факультету.

Сизий Руслан Юрійович, представник студентського самоврядування, здобувач факультету агрономії та будівництва;

Іщенко Владислав Сергійович, представник студентського самоврядування, здобувач ННІ механізації сільського господарства;

Моісеєнко Єлизавета Валеріївна, представниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій;

Ласковець Олександра Сергіївна, представниця студентського самоврядування, здобувачка факультету агрономії та будівництва.


Положення про Академічну доброчесність у ЛугНАУ


Навчальний посібник з питань доброчесності та етики (для викладачів)
Посилання на сторінку НАЗЯВО “Академічна доброчесність”
Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу (SAIUP).
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (SAIUP)

Як уникнути плагіату та проявів академічної недоброчесності, читайте в Інформаційних бюлетенях Євгена Ніколаєва (цей інформаційний проєкт здійснюється за підтримки SAIUP)


План заходів щодо поширення засад та цінностей академічної доброчесності в університеті (на січень-вересень 2020 р.) 
Договір сервіси антиплагіат

Результати опитувань здобувачів
Результати опитувань науково-педагогічних працівників

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.