Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р схвалено концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, метою якої є вироблення засад державної політики щодо підвищення якості професійної підготовки фахівців на основі дуальної форми здобуття освіти.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», статті 47 Закону України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630 (зі змінами), та на виконання пункту 10 Плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2019 року №214-р, Луганський національний аграрний Університет увійшов до затвердженого переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 2019-2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Дуальна форма здобуття освіти ‑ це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти передбачає встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та здобувачів з метою здобуття досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації на в умовах професійної діяльності.

Для здобувача дуальна форма навчання має такі переваги:

 • поєднання теоретичних знань з практичним досвідом роботи;
 • збільшення шансів на отримання постійної роботи після закінчення закладу;
 • наявність до закінчення навчання стажу роботи;
 • отримання практичного досвіду та можливості отримання грошової винагороди в процесі навчання.

Здобувач будь-якої спеціальності денної форми навчання може перейти на дуальну форму здобуття освіти. При переході на дуальну форму здобуття освіти за здобувачем освіти зберігається джерело фінансування, стипендія та пільги, якщо такі є.

Для підприємства – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під власне виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства.

Навчання за дуальною формою дає можливість:

 • зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;
 • забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти;
 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями;
 • посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки кваліфікованих кадрів від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;
 • модернізація змісту освіти з метою приведення їх до відповідності сучасному змісту професійної діяльності;
 • підвищення рівня конкурентоздатності випускників закладу освіти в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді;
 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
 • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.

Маєш бажання навчатися в Луганському національному аграрному Університеті за дуальною формою? Тоді тобі необхідно:

 • звернутися за консультацією до деканату факультету чи директорату інституту в якому навчаєшся.
 • запропонувати чи обрати підприємство на якому можеш одночасно навчатись і працювати за спеціальністю.
 • пройти співбесіду з роботодавцем.
 • оформити індивідуальний графік навчання з одночасним працевлаштуванням.

Для завантаження: 

Посилання на анкети:

анкета дуальна викладачі

анкета дуальна здобувачі

анкета дуальна партнери

Підприємства, з якими співпрацює університет

Image gallery imageImage gallery imageImage gallery imageImage gallery imageImage gallery image
СпеціальністьНазва підприємства 
201 «Агрономія»ДП «Ілліч-Агро Донбас» Донецька обл., місто Маріуполь 
201 «Агрономія»ТОВ СП «НІБУЛОН» місто Миколаїв

 

Філія «Біловодська», Філія «Новопсковська», Філія «Сватівська», Філія «Старобільська», Філія «Троїцька» Луганської області

 
201 «Агрономія»ФГ «Ковсуг-А»

 

Луганська область, Станично-Луганський район, село Велика Чернігівка

 
205 «Лісове господарство»ДП «Лиманський лісгосп»

 

Донецька обл., м. Лиман

 
211 «Ветеринарна медицина»Сєвєродонецька міська державна лікарня ветеринарної медицини

 

Луганська обл., місто Сєвєродонецьк

 
211 «Ветеринарна медицина»Костянтинівська міська державна лікарня ветеринарної медицини

 

Донецька обл., місто Костянтинівка

 
181 «Харчові технології»ПРАТ «АПК-ІНВЕСТ» Донецька обл., Покровський район, село Рівне 
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництваДержавне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка» ІСГ ПС НААН України»

 

Харківська обл., Харківський район, селище Кутузівка

 
193 «Геодезія та землеустрій»ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ»

 

Донецька обл., місто Костянтинівка

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.