СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Навчально-наукового інституту

«Механізація сільського господарства»

Голова – Анатолій ПОЛЯКОВ – директор ННІ  «Механізація с/г», кандидат технічних наук;

Заступник голови – Віктор РИНДЯЄВ – завідувач кафедри «Ремонт машин, експлуатація енергетичних засобів та охорона праці», кандидат технічних наук;

Секретар – Михайло ЛОГВИНЕНКО – старший викладач кафедри «Механізація виробничих процесів у АПК»;

Члени :

Вадим ВОЛОХ – завідувач кафедри «Механізація виробничих процесів у АПК», кандидат технічних наук;

Єн КІМ – професор кафедри «Ремонт машин, експлуатація енергетичних засобів та охорона праці», доктор технічних наук;

Анатолій ДЗЮБА – доцент кафедри «Механізація виробничих процесів у АПК», кандидат технічних наук;

Григорій ФЕСЕНКО – доцент кафедри «Ремонт машин, експлуатація енергетичних засобів та охорона праці», кандидат технічних наук;

Євгеній ЧАПЛИГІН – доцент кафедри «Механізація виробничих процесів у АПК», кандидат сільськогосподарських наук;

Діна КОЛІЄВА – лаборант кафедри «Ремонт машин, експлуатація енергетичних засобів та охорона праці»;

Владислав ІЩЕНКО – студент групи АІ291с.

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ

«МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

ВОЛОХ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Завідувач кафедри механізації виробничих процесів у АПК, кандидат технічних наук, доцент кафедри механізації виробничих процесів у агропромисловому комплексі

1. M. Piven, V. Volokh, A. Piven, S. Kharchenko (2018). Research into the process of loading the surface of a vibrosieve when a loose mixture is fed unevenly. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/1(96)-2018, р.62-70.

2. O. Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov (2019). Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1(99)2019, р. 55-65.

3. Волох .В.О., Логвиненко М.В., Поляков Б.А. Пристрій для усунення зависання сипкого матеріалу або руйнування його своду/ В.О. Волох, М.В. Логвиненко, Б.А. Поляков // Харківський національний  технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 16 –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019р, С. 102-109

4. Волох В.О., Фоменко О.В. Дзюба О.А. Передумови підвищення ефективності використання подрібнювачів при переробці вторинної харчової сировини / В.О. Волох, О.В. Фоменко, О.А. Дзюба// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин,випуск 201. –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019 р. С. 209-216.

5. Волох В.О., Логвиненко М.В., Могутова В. Ф. Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року / В.О. Волох, М.В. Логвиненко, В. Ф. Могутова // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН №122. – Нац. акад. аграр. наук України, Інститут тваринництва. Харків, 2019. – С.74-83.

ДЗЮБА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Доцент кафедри механізації виробничих процесів у АПК, Кандидат технічних наук

1. Dzyuba O. Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35/ O. Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov, A. Mykhailov //EASTERN- EUROPEAN JOURNAL JF ENTERPRISE TECHNLOGIES. 3/1 (99), 2019, S. 52-65

2.Огляд існуючих пристроїв для зрізання забрусу з бджолиних рамок / Дзюба А.І //Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексу. – Харків:ХНТКСГ, 2016 – Вип. 4. – С. 125-131.

3. Поляков А.М., Дзюба А.І. Удосконалення пристрою для післязбирального сортування бульб картоплі / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технічні науки. – Київ: Видавництво НУБіП, 2015. №226. – С. 141-146. Фахове видання.

4. – Пат. 118637 Україна, МПК А01В 15/10, А01В 3/24,  А01В 3/26, А01В 61/00 Корпус плуга/ Дзюба О.А., Дзюба А.І., Фесенко Г.В., Мерінець Н.А.  № а 2018 02704; заявл 16.02.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл.  № 3 – 5 с. 

5. Пат. 121011 Україна, МПК А01В 15/08, А01В 15/20, А01В 3/24, А01В 3/36, А01В 61/00  Корпус плуга/ Дзюба О.А., Дзюба А.І., Мерінець Н.А. № а 2019 04940; заявл 10.05.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл.  № 5 – 6 с.

6. – Мерінець Н.А. Дзюба А.І. Фесенко Г.В. Дзюба О.А. Електроніж/ Дата подання 25.12.2015 Патент № 113475 Бюл. №9, 25.01.2017.

КІРАЛЬГАЗІ ІВАН ІВАНОВИЧ

Старший виккладач  кафедри механізації виробничих процесів у АПК

1. A. Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45.

2. Патент на корисну модель № 123606 Бюл. № 4, 26.02.2018. Механізм навіски робочих органів посівних машин./Брагінець М.В.. Фесенко Г.В., Поляков А.М., Кіральгазі І.І. – Бюл. № 4, 26.02.2018.

3. Морозов І.В., Морозов В.І. Кіральгазі І.І., Курлов В.І. Підвищення ефективності роботи сівалок за рахунок удосконалення їх робочих органів./ ВІСНИК Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, «Технічні науки» Випуск 180 «Механізація сільськогосподарського виробництва», Харків. 2017.– С. 54–59.

4. Кіральгазі І.І. Удосконалення механізму навіски робочих органів посівних машин./Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка», Випуск 198 «Механізація сільськогосподарського виробництва».21 – 22 березня 2019 року.

5. Морозов І.В., Морозов В.І., Кіральгазі І.І. «Перспективні сошники і рекомендації ефективного їх використання» Матеріали XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р. С. 213–215.

КУРЛОВ В'ЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ

ассистент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці

1. Патент №121085 Машина для внесення мінеральних добрив та інших сипучих матеріалів /Фесенко Г.В., Поляков А.М., Курлов В.І. -Заявка № а 2018 11229 , дата подачі 15.11.2018 Бюл. № 6, 25.03.2020.

2. Курлов В.І. Конструктивний аналіз тукових машин із шнековим робочим органом і їх удосконалення/ В.І. Курлов, Г.В. Фесенко, А.М. Поляков// Механізація сільськогосподарського виробництва, Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка, Випуск 198,2019 с. 62-68

3. Курлов В.І. Технічні засоби для внесення сипучих мінеральних добрив та їх конструктивні особливості /Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття: збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів (Харків, 28-29 листопада 2018 р.) // Луганський національний аграрний університет. – Харків: Видавництво «Міськдрук», 2018. – 243 с.

4.Курлов В.І., Фесенко Г.В., Поляков А.М. Аналіз і вдосконалення тукової машини із шнековим робочим органом. Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету, (м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2019. – С. 250-251

ЛОГВИНЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Старший виккладач  кафедри механізації виробничих процесів у АПК

1. A. Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45.

2. Волох В.О., Логвиненко М.В., Поляков Б.А. Пристрій для усунення зависання сипкого матеріалу або руйнування його своду/ В.О. Волох, М.В. Логвиненко, Б.А. Поляков // Харківський національний  технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 16 –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019р, С. 102-109.

3. Волох В.О., Логвиненко М.В., Могутова В. Ф. Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року / В.О. Волох, М.В. Логвиненко, В. Ф. Могутова // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН №122. – Нац. акад. аграр. наук України, Інститут тваринництва. Харків, 2019. – С.74-83.

4.  Брагінець М.В., Логвиненко М.В., Фесенко Г.В. Кормушка з підігрівом корму / Патентн на корисну модель : UA 128486 U, 25.09.2018, Бюл.№ 18,

5. Коротов Ю. Ю.; Брагінець М.В.; Логвиненко М.В.; Чугаєв С.В. Універсальна малогабаритна молоткова кормодробарка для сільськогос-подарських кормів/Патент на корисну модель: : UA 130331, u201804620, 10.12.2018, Бюл. № 23/2018

ПОЛЯКОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Директор ННІ механізації сільського господарства, кандидат технічних наук, доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці.

1) O. Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov, A. Mykhailov (2019). Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1(99)2019, р. 55-65. ISSN 1729-3774, UDC 631.312.44 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.169903

2) A. Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45. UDC 631.331; 631.53.04; 005.336.1 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.174445.

3) A. Petryshchev, N. Braginec, V. Borysov, V. Bratishko, O. Torubara, B. Tsymbal, S. Borysova, S. Lupinovich, A. Poliakov, V. Kuzmenko (2019). Study into the structural-phase transformations accompanying the resource-saving technology of metallurgical waste processing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/12(100)-2019, р. 37-42. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175914

4) V. Borysov, A. Lytvynov, N. Braginets, A. Petryshchev, S. Artemev, B . Tsymbal, A. Poliakov, V. Bratishko, V. Kuzmenko (2020) Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/10 ( 105 ) 2020 р. 48-54. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.205779

5) K. Kasabova, S. Sabadash, V. Mohutova, V. Volokh, A. Poliakov, T. Lazarieva, O. Blahyi, O. Radchuk, V. Lavruk (2020). Improvement of a scraper heat exchanger for preheating plant-based raw materials before concentration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/11 ( 105 ) 2020 р. 6-12. ISSN 1729-3774, UDC 664.8.036.001.76 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.202501

РИНДЯЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці, кандидат технічних наук, доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці,

1.  Патент 142001 UA, МПК А01В 35/20 (2006.01) А01В 39/20 (2006.01) Робочий орган культиватора / Риндяєв В. І., Поляков А. М., Волох В. О. – № u 2019 09886 ; заявл. 19.09.2019, бюл. № 9, 2020.

2. Патент 141515 UA, МПК А01В 21/04 (2006.01) А01В 39/22 (2006.01) Голчасте ротаційне ґрунтооброблювальне знаряддя / Риндяєв В. І., Поляков А. М. – № u 2019 10446 ; заявл. 18.10.2019, бюл. № 7, 2020.

3. Патент на корисну модель № 110377, Україна, МПК А23 N 12/00  А23 N 12/02 Машина для миття плодоовочевої про-дукції/Риндяєв В. І.- Заявл. 22.03.2016, опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. -4 с.

4. Патент на корисну модель № 106393, Україна, МПК В02С 4/00 Валкова зубчаста дробарка для шматкових матеріалів /Риндяєв В. І. – Заявл. 23.10.2015, опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. -4 с.

5. Риндяєв В. І. Направления в создании транс-миссий приводов коксових машин. «Вісник національного технічного університету «ХПІ». –  Харків, 2016. – 

№ 17(1189). – С. 80-82. Фахове видання.

ФЕСЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці, кандидат технічних наук

1. Харченко С.О. Удосконалення робочих органів культиватора для обробітку забур’янених грунтів / С.О. Харченко, І.С. Тіщенко, Г.В. Фесенко Вісник ХНТУСГ, Технічні науки. Харків, 2018. Вип.190, с.15-21.

2. Брагінець М.В. Удосконалення технологічних властивостей сільськогосподарського агрегату. М.В. Брагінець, Б.А. Поляков, Г.В. Фесенко, А.М. Поляков // Інженерія природокористування, №1 (11),  Х.: 2019. – С. 97-102.

3. Фесенко Г.В. Аналіз відцентрових робочих органів тукових машин і підвищення ефективності їх застосування / Г.В. Фесенко, К.В. Шарай // Інженерія природокористування, №1 (11), Х.: 2019. – С. 83-87.

4. Фесенко Г.В. Обґрунтування кузовної машини для внесення мінеральних добрив та інших сипких матеріалів із верхнім подавальним пристроєм/ Г.В. Фесенко // Зб. н. пр. / Механізація та електрифікація с. г-ва. Вип. 9 (108), Глеваха: 2019. – С. 37-43.

5. Патент на винахід України: пат. 116401 Україна, МПК А01В 15/00 А01В 15/10,  А01В 3/00 №  а2016 04514 зая. 22.04.2016  опубл. 12.03.18, Бюл.  № 4.- 4 с..Плуг начіпний, Дзюба О.А., Мерінець Н.А. .Фесенко Г.В.,Дзюба А.І.

ЧАПЛИГІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

Доцент кафедри механізації виробничих процесів у АПК, кандидат сільськогосподарських наук

1. Чаплигін Є.М., Поляков Б.А. Аналіз технологічного процесу та режимів роботи обладнання з подрібнення лісової фітомаси. Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка., «Дерево-оброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» (25-26 жовтня). Вип.197. -Харків: ХНТУСГ, 2018. С.96-106.

2. Чаплигін Є. М., Волох В.О., Мельник В.О., Рябініна О.В. Вплив світлодіодного освітлення на ріст і продуктивні показники індиків батьківського стада. Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка., «Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин». Вип.201. -Харків: ХНТУСГ, 2018. С.246-253. (стаття).

3. Ресурсозберігаючі, екологічно безпечні технології вирощуван-ня, утримання та годівлі яєчних і м’ясо-яєчних курей: /Мельник В.О., Пудов В.Я., Івко І.І., Мельник О.В., Рябініна О.В., Чаплигін Є.М., Тимофеєв В.М /Видання 2-е, перероблене та доповнене. ІП НААН України, Бірки, 2014.- 182 с.

4. Ресурсозберігаючі екологічно безпечні технології виробництва м’яса індиків. /Мельник В.О., Пудов В.Я., Івко І.І., Мельник О.В., Рябініна О.В., Чаплигін Є.М., Тимофеєв В.М:/ Видання 2-е, перероблене і доповне-не. ІП НААН України, Бірки, 2014. – 169 с.

5. Чаплигін Є.М., Вакуленко К.В. Аналіз складових частин деревинно-полімерних композитів виготовлених методом екструзії. Вісник ХНТУСГ, «Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації про-цесів у лісовому комплексі» , Вип. 155, – Харків, 2014.- С. 180-184  (стаття)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.