НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Те, що сьогодні наука, завтра – техніка

Головним завданням ННІ механізації сільського господарства є забезпечення високої якості підготовки фахівців агропромислового комплексу, а також збереження та примноження слави Луганського національного аграрного університету, як єдиного аграрного вишу Сходу України. І це завдання з успіхом виконується всупереч усім негараздам, завдяки плідній, наполегливій, цілеспрямованій праці кожного співробітника ННІ.

Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства проводить підготовку здобувачів у відповідності до освітньо-професійних програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія»

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія» розроблена відповідно до: Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 38-39, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. №1341; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187; Стандарту вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 965

Акцент робиться на здобутті навичок та знань у сфері агропромислового виробництва, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання (магістерські освітньо-професійні та освітньо-наукові програми). Програма дозволяє всебічно вивчити основні поняття і принципи проектування та функціонування підприємств агропромислового комплексу сутність та параметри технологічних процесів, принципи розроблення нових та удосконалення існуючих механізованих технологій виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту автотракторної, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування об’єктів АПК. Програма професійна прикладна; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері агропромислового виробництва та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни, включені в програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.

Програма розвиває перспективи практичного опанування навичок, необхідних для організації, діяльності підприємств агропромислового комплексу та вирішення практичних завдань спрямованих на виробництво сільськогосподарської продукції та її переробки та орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з агроінженерії в першу чергу для Донецької та Луганської областей, що сприяє подальшому розвитку аграрного сектора, як визначального сектора економіки донбаського регіону на етапі ліквідації економічних наслідків військового конфлікту на сході України, відновлення та повноцінної реінтеграції в економіку Держави

Об’єкт вивчення та діяльності:
явища та процеси , пов’язані з ефективним функціонуванням сільськогосподарської техніки і механізованими технологіями в агропромисловому виробництві.

Цілі навчання:
підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні задачі, пов’язані зі застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної оброки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства.

Теоретичний зміст предметної області:
-наукові і соціально-економічні принципи і методи, на яких базуються механізовані технології виробництва, первинної обробки, забезпечення та транспортування сільськогосподарської продукції;
-поняття, теорії та закони фундаментальних та загальноінженерних наук.

Методи, методики та технології:
технології виробництва, моніторингу, первинної обробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, ремонту та технологічного обслуговування машин і обладнання; методики комплектування агрегатів, технологічних ліній та оцінювання їх роботи; інженерні методи вирішення технічних задач; методи управлінського, інформаційного, правового забезпечення виробництва.

Інструменти та обладнання:
машини, обладнання агропромислового виробництва; прилади контактного та дистанційного вимірювання, засоби автоматизованого проектування, діагностичне та ремонтне обладнання, комп’ютерна техніка. Орієнтація освітньої програми Поняття, теорії, закони фундаментальних та загальноінженерних наук, основні наукові і соціально-економічні принципи і методи проектування, вдосконалення, використання механізованих технологій та виробничих процесів в агропромисловому комплексі. Правила застосування чинної законодавчо-нормативної бази та системного аналізу економічної діяльності у виробничих умовах.

Види професійної діяльності:
– виробничо-технологічна;
– організаційно-управлінська;
– експериментально-дослідницька;
– проектно-технологічна.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.