Кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії

Балдик Денис Олександрович.

В.о. завідувача кафедри економіки підприємства,
маркетингу та економічної теорії, кандидат економічних наук,

Склад кафедри:

ПІБ викладачаНауковий ступінь, вчене звання або посада ДисципліниНаукові інтересиЕлектронна пошта
Балдик Денис Олександровичк.е.н.Основи підприємництва, Економіка підприємства, Глобальна економіка, Регіональна економіка, Економічна теорія, Вступ до фаху, Історія економіки та економічної думки, Міжнародні економічні відносинипідвищення ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства; альтернативні напрями виробництва продукції тваринництва; оптимізація та ефективне використання потенціалу сільськогосподарського підприємства; ефективність виробництва продукції бджільництва та молочного скотарстваd.baldyk@lgnau.edu.ua
Бережна Юлія Геннадіївнак.е.н., доцентМаркетинг промислового підприємства, Облік в агроформуваннях, Маркетингові дослідження, Маркетинг в інженерній діяльності, Лідерство, Планування і контроль на підприємстві, Економіка і фінанси підприємства.маркетинг, соціально-економічні імперативи, організація бухгалтерського обліку на підприємстві.yu.berezhna@lgnau.edu.ua
Мінакова Вікторія Олександрівнастарший викладачСоціальна відповідальність, Ділове адміністрування (Управління проектами), Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом), Маркетинг відносин,  Мікроекономіка, Макроекономіка, Мікроекономіка та макроекономіка, Економіка аграрного виробництва, Економіка і організація аграрного сервісу, Економіка природокористування соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоздатність підприємств, маркетинг лояльності, менеджмент лояльності, управління персоналом, управління проектамиv.minakova@lgnau.edu.ua
Науменко Інна Вікторівнак.е.н.Рекламний менеджмент, Комерційна діяльність посередницьких підприємств, Поведінка споживача, Обґрунтування господарських рішень, Потенціал і розвиток підприємстваконкурентоспроможність, матеріально-технічна база, маркетингi.naumenko@lgnau.edu.ua
    

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.