• 073 Менеджмент

  Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

  Диплом за спеціальністю 073 «Менеджмент» дає чудову можливість професійної самореалізації та кар’єрного зростання. Сучасні компанії відчувають потребу у кваліфікованих топ-менеджерах, менеджерах середньої ланки, менеджерах з персоналу, адміністраторах практично у всіх сферах діяльності. Випускники цієї спеціальності можуть працювати в якості керівників всіх рівнів управління, спеціалістів виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, консультантів з управління персоналом.

  Відповідальний, орієнтований на результат, енергійний менеджер з фаховою освітою має можливість швидко просуватись по кар’єрній сходам. Спеціальність 073 «Менеджмент» приваблива для тих, хто мріє керувати підприємством або його підрозділами, стати авторитетним спеціалістом державної установи чи створити свій власний бізнес і управляти ним.

  Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

  Навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” дає можливість сформувати розуміння та оволодіти навиками сучасного управління окремими ланками підприємств різних форм власності: планування, організації, контролю, аналізу та координації їх роботи. Менеджер відповідає за успішність організації, слідкує за ефективністю роботи всієї команди, певної групи чи напрямку діяльності.

  Основні професійні компетенції:

  • аналіз стану та динаміки попиту на споживчих та ресурсних ринках
  • розробка тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства;
  • організація процесів розвитку організації та її конкурентоспроможності;
  • планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) підприємства (підрозділу);
  • планування особистої роботи;
  • використання ефективних систем мотивації, комунікаційної взаємодії та оплати праці персоналу
  • формування корпоративної свідомості та культури
  • моніторинг і впровадження нововведень

  По закінченню навчання присвоюється кваліфікація:

  Бакалавр менеджменту

  Умови вступу:

  • на базі повної загальної середньої освіти
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

  Термін навчання:

  • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

  Форма навчання: денна, заочна.

  Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти з терміном навчання 1 рік 4 місяці.

  Освітній рівень: Другий (магістерський) рівень вищої освіти

  Навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” дає можливість  розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

  Основні фахові компетенції:

  • Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів
  • Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани
  • Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту
  • Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів в організації
  • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
  • Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми
  • Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
  • Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом
  • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
  • Здатність до управління організацією та її розвитком

  По закінченню навчання присвоюється кваліфікація:

  Магістр менеджменту

  Умови вступу:

  • на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • на базі другого (магістерського) рівня

  Термін навчання:

  • 1 рік і 4 місяці

  Форма навчання: денна, заочна.

  Подальше навчання: Магістр може продовжувати навчання на третьому рівні вищої освіти.

  Освітній рівень: Третій рівень вищої освіти

   

  На економічному факультеті здійснюється підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю 073 “Менеджмент”.

  Термін навчання в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою становить 4 роки.

   Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна) і без відриву від виробництва (заочна, вечірня).

  По закінченню навчання присвоюється кваліфікація:

  доктор філософії  менеджменту

  Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється на кафедрі менеджменту, права, статистики та економічного аналізу.

  Завідує кафедрою – Орлова-Курилова Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

   

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.