Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг» передбачає підготовку висококваліфікованих і креативних спеціалістів, що зможуть розробляти й впроваджувати ефективні маркетингові рішення та сприяти позитивному іміджу і підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. На ринку праці стрімко зростає затребуваність фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг», оскільки сьогодні маркетингова діяльність стає ключовим елементом будь-якого бізнесу, запорука отримання стабільного високого прибутку.

Реалізуючи себе у комерційній, логістичній сферах або у напрямку комунікацій та реклами випускник може претендувати на посади: маркетолога, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства та інших.

Перевагами цієї спеціальності є велика затребуваність на сучасному ринку праці, приваблива заробітна плата та широкі можливості самореалізації: випускник з аналітичними навичками і вмінням працювати із  статистичними даними може стати видатним маркетологом-аналітиком, а якщо в душі горить творчий вогник, а голова повниться цікавими ідеями може стати успішним піарником, фахівцем з реклами чи бренд-менеджером.

Основні професійні компетенції:

 • провадження маркетингової діяльності на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зав’язків між її складовими;
 • організація та проведення маркетингових досліджень у різних сферах маркетингової діяльності;
 • визначення впливу функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів;
 •  розробка маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності;
 • використовування маркетингових інформаційних системи в ухваленні маркетингових рішень і розроблення рекомендацій щодо підвищення їх ефективності;
 • аналіз поведінки ринкових суб’єктів та визначення особливостей функціонування ринків;
 • обґрунтування, презентація та впровадження результатів досліджень у сфері маркетингу;
 • використання інструментарію маркетингу в інноваційної діяльності;
 •  планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі;
 • пропонування вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: 

Бакалавр маркетингу

Умови вступу: 

 • на базі повної загальної середньої освіти
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

Термін навчання: 

 • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Подальше навчання: Бакалавр з маркетингу має можливість продовжувати навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів як за спеціальністю «Маркетинг» та і за широким спектром суміжних спеціальностей з терміном навчання 1 рік 4 місяці.

Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 075 «Маркетинг» здійснюється на кафедрі економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.