Головне завдання кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою – теоретична та практична підготовка висококваліфікованих землевпорядників, яка тісно поєднується з навчальними та виробничими практиками. Під час навчання студенти освоюють знання з земельного законодавства, основ землеустрою та кадастру, геодезії та картографії, геоінформаційних технологій. Для студентів проводяться лекції та практичні заняття з гуманітарних, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін висококваліфікованими викладачами різних факультетів та навчально-наукових інститутів, що дає змогу отримати класичну університетську освіту.

Співробітники кафедри постійно працюють над вдосконаленням методичного забезпечення головних курсів і спецкурсів, підвищенням ефективності проведення лабораторних і практичних робіт, семінарських занять, навчальних та виробничих практик, виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

Актуальна інформація про спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – інженер-землевпорядник – є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності.

Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять фахівцю самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.

Випускники займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Можливості, які відкриваються перед студентами

Професія землевпорядника надзвичайно цікава та творча, і на тлі стрімкого зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном освіта у сфері землеустрою незмінно популярна.

Професійна підготовка на кафедрі навчить майбутніх фахівців вільно володіти комп’ютером, добре знати земельне законодавство, користуватись геодезичними приладами, читати топографічні карти та плани.

Навчаючись за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» студент віднайде для себе безліч можливостей для роботи та самореалізації, отримуючи не тільки професійні знання. Майбутній фахівець розкриє свої математичні здібності, інженерний підхід, просторову уяву, здатність бути наполегливим, упевненим у собі, активним, мати добре розвинену інтуїцію та логічно мислити.

Чому? Тому що саме такими якостями має володіти сучасний фахівець із землевпорядкування.

Випускники спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» можуть працювати у науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою, Головних управліннях в областях і управліннях (відділах) Держгеокадастру в районах, ДП Центр державного земельного кадастру та його регіональних філіях, Державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель, бюро технічної інвентаризації, землевпорядниками сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад, фермерських господарств та агрофірм, агентствах з оцінки землі та нерухомості, відділах архітектури та містобудування, приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи, на підприємствах, установах і організаціях, що займаються виконанням землевпорядних, земельно-кадастрових та оціночних робіт.

Перспективи які відкриваються перед студентом який навчається за спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Можливість стати фахівцем для реалізації політики держави щодо реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землевпорядкування та ведення державного земельного кадастру, проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель.

Землевпорядник – професія важлива і необхідна як у селі, так і в місті, її рейтинг залишається незмінно високим впродовж багатьох років: землевпорядні, топографо-геодезичні та оціночні підприємства в Україні сукупно створюють близько 16–18 тисяч робочих місць! Випускник зможе стати конкурентоспроможним фахівцем у багатьох сферах.

Адже землевпорядники є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності, працевлаштовуються на посадах землевпорядників об’єднаних територіальних громад, в галузях економіки, що потребують вирішення земельно-майнових питань, геодезичного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, транспорту тощо.

Чому саме абітурієнту потрібно вибрати ту чи іншу спеціальність?

Визначати вартість угідь і межі ділянок у будь-які часи мали право тільки спеціально підготовлені люди. У всі часи таких професіоналів поважали, а їх працю добре оплачували, тому що земля була і буде основним багатством людства:

Земля – це ресурс, який робить країну багатою, це генетичний код українців, наша цінність.

Землевпорядник – це менеджер земельних ресурсів.

Землевпорядник – це актуально, престижно, затребувано!

За класифікацією професій, професійна діяльність землевпорядника належить до професій типу “людина-природа”. Якщо ти любиш землю, прагнеш займатися її охороною та відтворенням, тобі небайдуже навколишнє природне середовище, – обирай професію землевпорядника!

Дослідження співробітників кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою та їхні результати знайшли відображення у наступних публікаціях:

  1. Механізована технологія приготування трести коноплі з її перевертанням у процесі вилежи стебел [Текст] / В.О.Гридякін, В.П. Богомолова // Інженерія переробних і харчових виробництв. –2017. – №1(2). – Харків: ТОВ «Планета-Прінт». –  С.41-44.
  2. Використання технології електророзпилювання рідини «електроспрей» з метою активізації сичужного ферменту для виробництва сирів [Текст] /Л.М.Ладика,М.І. Машкін, В.П. Богомолова та інші, всього 4 осіб // Інженерія переробних і харчових виробництв. –2017. – №1(2). – Харків: ТОВ «Планета-Прінт». – С.11-13.
  3. Бакін П.І. Властивості бетону при вогневому впливі / П.І. Бакін // Матеріали звітної науково практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – Харків: ЛНАУ, 2017, – С. 58-59.
  4. Бакін П.І. Усадочно-температурні характеристики бетону / П.І. Бакін, А.В. Бутенко // Матеріали звітної науково практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – Харків: ЛНАУ, 2019, – С. 53-54.
  5. Бакін П.І. «Ізотермічний метод розрахунку залізобетонних конструкції на вогнестійкість» / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». – Одеса, ОДАБА, 2017 – С. 187-188.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.