Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія за освітніми рівнями:

  • бакалавр, вступ за атестатом про повну загальну середню освіту з терміном підготовки 3 роки 10 місяців
  • бакалавр, вступ за дипломом молодшого спеціаліста з терміном підготовки 1 рік десять місяців;
  • магістр, вступ за дипломом «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» з терміном підготовки 1 рік чотири місяці.

Разом зі зростанням уваги до стану навколишнього середовища, у суспільстві збільшується потреба й у фахівцях-екологах. Це обіцяє майбутнім випускникам цієї спеціальності широкі перспективи у працевлаштуванні.

Зараз практично жодне підприємство не може проводити свою діяльність без допомоги фахівців з екології. Будь-яке починання у сфері виробництва, будівництва, транспорту повинно попередньо пройти незалежну екологічну експертизу.

Професію Еколога обирає амбітна, активна, творча, небайдужа до стану свого довкілля та свого життя Особистість, яка вміє мріяти і втілювати свої мрії у реальність.

Підготовку майбутніх фахівців – екологів було розпочато в університеті з 2004 року.

Викладачі кафедри також входять до груп забезпечення майже усіх освітніх програм, які викладаються в університеті.


Cклад кафедри

КОРОБКОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНАДоцент
ЛЯШЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНАПрофесор
Березенко Катерина Сергіївнаст. викладач
СКЛАД КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ

Ступеня вищої освіти 'Бакалавр'
Код н/дКомпоненти освітньої програми(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитівФорма підсумкового контролю
Обов’язкові компоненти ОП
ОК1Українська мова3екзамен
ОК2Вища математика4екзамен
ОК3Історія України та української культури5екзамен
ОК4Фізика4екзамен
ОК5Неорганічна хімія4екзамен
ОК6Вступ до спеціальності3залік
ОК7Біологія6екзамен
ОК8Іноземна мова9екзамен, залік
ОК9Органічна хімія4екзамен
ОК10Топографія3залік
ОК11Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії4екзамен
ОК12Аналітична хімія4залік
ОК13Загальна екологія та неоекологія6залік, екзамен
ОК14Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища6екзамен
ОК15Правознавство3залік
ОК16Філософія3екзамен
ОК17Основи сільськогосподарської екології6екзамен, залік
ОК18Охорона і раціональне використання природних ресурсів3залік
ОК19Ландшафтна екологія3екзамен
ОК20Екологія людини4екзамен
ОК21Геоінформаційні системи і бази даних6екзамен
ОК22Економіка природокористування3екзамен
ОК23Науково-дослідна робота студента3залік
ОК24Техноекологія6екзамен залік
ОК25Урбоекологія6екзамен залік
ОК26Природоохоронне законодавство та екологічне право3екзамен
ОК27Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище3залік
ОК28Заповідна справа3екзамен
ОК29Утилізація та рекуперація відходів3екзамен
ОК30Моделювання і прогнозування стану довкілля6екзамен, залік
ОК31Оцінка впливу на навколишнє середовище та паспортизація підприємств6екзамен, залік
ОК32Організація управління в природоохоронній діяльності6екзамен, залік
ОК33Екологічна безпека3залік
ОК34Моніторинг довкілля6екзамен, залік
ОК35Навчальна практика12залік
ОК36Виробнича практика12диф. залік
ОК37Підготовка та захист кваліфікаційної роботи6атестація
Вибіркові компоненти ОП
ВКДисципліни вільного вибору здобувачів освіти60залік
Загальний обсяг вибіркових компонент:60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240
Ступеня вищої освіти 'Магістр'

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР

№ з/пКомпоненти освітньої програми(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитівФорма підсумкового контролю
ОК1Ділова іноземна мова3залік
ОК2Методологія та організація наукових досліджень3залік
ОК3Екологічне інспектування6залік, екзамен
ОК4Методики визначення екологічного ризику6екзамен
ОК5Системний аналіз якості навколишнього середовища6залік, екзамен
ОК6Екологічний менеджмент і аудит6екзамен
ОК7Геоінформаційні системи3залік
ОК8Стратегія сталого розвитку3екзамен
ОК9Педагогіка та методика викладання у вищій школі6залік, екзамен
ОК10Екологічне законодавство6екзамен
ОК11Управління проектами3екзамен
ОК12Виробнича практика6диф. залік
ОК13Педагогічна практика3диф. залік
ОК14Підготовка та захист кваліфікаційної роботи6атестація
 Загальний обсяг обов’язкових компонент66
 Загальний обсяг вибіркових компонент24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

ІНОФРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.