Меню Закрити

EU

Тренінг з управління Проєктом REDU
17-21 серпня 2020 року в Києві на базі Інституту вищої освіти НАПН України відбувся тренінг з управління Проєктом REDU (Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities), одним з бенефіціарів якого є Луганський національний аграрний університет. Тож на тренінгу були присутні представники університету: Кирпичова Ірина Валентинівна, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Любімов Іван Миколайович, проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи, Хорова Олена Олександрівна, головний бухгалтер, Марків Ганна Олександрівна, заступник головного бухгалтера, Цвяткова Світлана Володимирівна, головний спеціаліст Центру проєктної діяльності та стратегічного розвитку. Захід відбувся з метою розробки концепції інституційного розвитку Проєкту та дав можливість усім бенефіціарам обговорити та вирішити питання, що виникають під час його реалізації. Крім того участь у подібних воркшопах – це здобуття необхідних знань та навичок з управління проєктами та забезпечення їхньої якості, з фінансового аудиту, успішної комунікації тощо. Тренінг був дуже насиченим. Тож висловлюємо вдячність Інституту вищої освіти НАПН за гостинність та мегакорисний тренінг, а також іншим учасникам за плідну й активну взаємодію.
Семінар-тренінг з управління проектами в рамках програми підтримки ЄС для переміщених університетів на Сході України

ПРЯМУЄМО РАЗОМ З ЄС

10-12 лютого у Києві відбувся семінар-тренінг з управління проектами в рамках програми підтримки ЄС для переміщених університетів на Сході України. ЛНАУ, як апліканта проекту «Оновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, надання послуг громадам», на цій зустрічі представляла Світлана Цвяткова. Тренером семінару була пані Наташа Господіначкі. Перша сесія була присвячена підготовчому етапу проектної діяльності – етапу планування, як першого, так і наступних двох років процесу імплементації проекту, зокрема: розглянуті правила підписання грантового контракту, методики формування робочих груп, зроблено огляд можливих ризиків та шляхів їх подолання або зменшення наслідків. Кожна сесія передбачала презентаційні виступи, що наочно проясняли можливі питання та проблемні моменти. Зокрема, начальник відділу міжнародних освітніх проектів МОНу Сергій Шкабко  детально ознайомив із правилами реєстрації міжнародного проекту,  реєстраційною карткою. Світлана Шитикова та Жанна Таланова розповіли про можливості модернізації навчання в Україні з використанням можливостей програми Erasmus+.  Друга сесія була присвячена фінансовому плануванню: тендери на закупівлю, витрати тощо. Корисним досвідом найкращих практик країн ЄС поділився Ян Пейржил. Третя сесія була присвячена моніторингові та оцінці проектів, перевірці звітності, витрат тощо. Увага приділялася не лише фінальній звітності, а й оцінці проміжних етапів. Відбулося обговорення питань із представниками бухгалтерії програми підтримки ЄС для переміщених університетів на Сході України. Із доповіддю про комунікацію та наочність виступив Марті Луцар, менеджер із комунікації представництва ЄС. Вкрай важливою була доповідь «Перспективи розвитку переміщених ЗВО в контексті реформ» Олега Шарова, генерального директора директорату вищої освіти та освіти для дорослих МОНу. Тренінг було побудовано таким чином, що значна увага приділялася розвитку практичних навичок, виконанню вправ у групах. Форма групової роботи сприяла розвитку практичних вмінь та ефективному обміну досвідом між представниками різних груп. Дуже корисним було знайомство з командою провідного заявника Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, спілкування із соаплікантами проекту «Оновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, надання послуг громадам» та обговорення деяких моментів під час очної зустрічі. Завдяки злагодженій та досвідченій команді проекту навчання було продуктивнішим та ефективнішим. Одним словом, семінар-тренінг був плідним та інформативним. Безліч питань, які виникли в присутніх на початку тренінгу, наприкінці були вирішені та з’ясовані. Дякуємо організаторам за важливі інсайти!

Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (2020-2023 роки)

Програма «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході Україні» Грантова угода № 2020/415-429

Партнери Проєкту:

 • Інститут вищої освіти НАПН України – координатор Проєкту
 • Переміщені університети: Донецький державний університет управління (м. Маріуполь); Луганський національний аграрний університет (м. Старобільськ); Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
 • Британська Рада в Україні

Історія партнерства У 2016-2019 роках Британська Рада впроваджує Програму розвитку лідерського потенціалу університетів України у  партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України. Донецький державний університет управління, Луганський національний аграрний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – учасники Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. Успішний досвід участі у Програмі зазначених переміщених університетів засвідчив наявність у них лідерського потенціалу та волі рухатися вперед. Після оголошення у 2018 році конкурсу «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході України» партнери об’єднали зусилля для підготовки проєктної заявки. Мета Проєкту – підвищити привабливість та конкурентоспроможність переміщених університетів шляхом:

 • посилення їх інституційної спроможності;
 • розбудови ефективного врядування;
 • вдосконалення викладання і навчання;
 • та розвитку інтернаціоналізації.

Цілі Проєкту:

 1. Вдосконалити інфраструктуру переміщених університетів задля надання якісної освіти та динамічного залучення громад.
 2. Посилити інституційний потенціал переміщених університетів через розвиток спроможності їх керівництва, персоналу і студентів краще відповідати на виклики, що постають перед університетами, місцевими громадами та Донецькою і Луганською областями.
 3. Підвищити соціальну відповідальність переміщених університетів через залучення академічної спільноти до розв’язання соціальних, економічних, екологічних культурних та інших проблем.

Цільовими групами Проєкту виступають студенти та персонал переміщених університетів (далі – Університети), місцеві громади і бізнес Донецької та Луганської областей. Основні результати Проєкту є такими:

 1. Покращена інфраструктура Університетів, що сприяє реалізації інноваційного управління та викладання, що базується на партнерстві.
 2. Покращена компетентність персоналу та студентів Університетів, що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування, вдосконалити викладання і навчання та посилити інтернаціоналізацію.
 3. Оновлені стратегії інституційного розвитку Університетів запроваджені у практику та наявні у доступі для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.
 4. Якість вищої освіти в Університетах підвищена завдяки модернізації освітніх програм та їх адаптації до сучасних викликів і потреб місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання, утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації
 5. Активна роль та сильний вплив персоналу і студентів на реалізацію стратегій інституційного розвитку Університетів, ефективність університетського врядування, вдосконалення викладання і навчання, та розвиток інтернаціоналізації.
 6. Посилена співпраця між Університетами та місцевими громадами і внесок у соціальне та економічне відновлення завдяки використанню ресурсів та результатів Проєкту та розширенню спектру послуг для різних категорій стейкхолдерів.

Досягнення цілей та результатів Проєкту здійснюється через виконання відповідних робіт, серед яких, зокрема:

 • Проведення інституційного аудиту в Університетах.
 • Візит до ЗВО Великої Британії.
 • Створення коворкінг-зон в Університетах.
 • Проведення тренінгів для персоналу та студентів Університетів.
 • Оновлення / розроблення стратегій розвитку Університетів.
 • Розроблення та пілотування оновлених / нових навчальних дисциплін.
 • Оновлення внутрішніх систем забезпечення якості освіти.
 • Мультиплікація нових знань і навичок.
 • Розвиток англомовної компетентності академічного персоналу.
 • Підтримка студентських послуг.
 • Надання освітніх послуг громадам.
 • Систематизація і поширення кращих практик.

Контакти Проєкту:

 • Інститут вищої освіти НАПН України: Олена Оржель (o.orzhel@ihed.org.ua)
 • Донецький державний університет управління: Андрій Стойка (andreystoyka@dsum.edu.ua)
 • Луганський національний аграрний університет: Валерій Бородачов (vborodachov@outlook.com)
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля: Олександр Рязанцев (a_ryazantsev@snu.edu.ua)
 • Британська Рада в Україні: Людмила Таценко (lyudmila.tatsenko@britishcouncil.org.ua)

 

Про надання гранту в рамках програми «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам Сходу України»
Незважаючи на усі труднощі, які виникають у процесі становлення Університету у Луганській та Донецькій областях, ми впевнено крокуємо до своєї мети – створення мережевого інноваційного закладу вищої освіти! 23 серпня 2019 року виступаючи у якості соапліканта грантової програми, що фінансується Європейською комісією, Луганський національний аграрний університет отримав фінальне підтвердження про надання гранту в рамках програми «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам Сходу України». Загальна сума гранту для консорціуму – 1 487 429 євро. Луганський національний аграрний університет отримає п’яту  частину від загальної суми – приблизно 300 000 євро. У консорціумі з головним аплікантом – Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, ЛНАУ починає реалізовувати заходів за проектом «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» («Оновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, надання послуг громадам») з кінця 2019 – початку 2020 рр. Тривалість проекту – 3 роки. Проектом передбачається разом з партнерами з України та Великої Британії:

 • покращити інфраструктуру ЛНАУ для реалізації інноваційних та партнерських підходів в адміністративних та викладацьких практиках (шляхом створення коворкінг-зон);
 • підвищити компетенції адміністративного та науково-педагогічного персоналу ЛНАУ;
 • розробити стратегії інституціонального розвитку та розпочати їх реалізацію на операційному рівні;
 • модернізувати університетські курси відповідно до Болонських принципів;
 • забезпечити активну роль та ефективний вплив студентів та викладачів на належне управління університетом, досконалість процесів викладання та навчання, інтернаціоналізацію освітньої діяльності;
 • зміцнити співпрацю з місцевими громадами, сприяти соціальному та економічному розвитку шляхом обміну ресурсами та результатами проекту та розширенням послуг для різних груп зацікавлених сторін.