Освітньо-наукові програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Луганському національному аграрному університеті:

Термін проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2021 р. для громадян України
Етапи вступної кампаніїСтроки проведення
Етапи (за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб)
Початок прийому заяв та оригіналів документів14 червня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів16 липня 2021 р.
Проведення вступних випробувань до аспірантури19 – 30 липня 2021 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування, не пізніше2 серпня 2021 р.
Термін зарахування вступників за кошти державного бюджетуне пізніше 10 серпня 2021 р.
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 27 серпня 2021 р.
Початок навчання в аспірантурі10 вересня 2021 р.

1. Строк навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії ЛНАУ – 4 роки.

Вступні випробування:

 • додаткове фахове випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста),
 • іспит з іноземної мови,
 • іспит з філософії,
 • іспит зі спеціальності.

2. Правила прийому до аспірантури

3. Програми вступних іспитів

4. Критерії вступних іспитів

5. Документи для вступу в аспірантуру

 • Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та директором/деканом інституту/факультету, у заяві вступники  вказують спеціальність, освітньо-наукову програму підготовки, форму навчання)
 • Згода на збір та обробку персональних даних
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений у відділі кадрів за місцем роботи або навчання, з вклеєною фотокарткою розміром 4х6 см
 • Автобіографія
 • Копії диплома державного зразка і додатка до диплома про раніше здобутий ступінь магістра (спеціаліста) із зазначенням одержаної кваліфікації (для осіб, які отримали відповідну освіту за кордоном – копія нострифікованого диплома)
 • Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера
 • Копія документа про зміну прізвища, за наявності
 • Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних
 • Три фотографії розміром 3 × 4 см
 • Подання від навчального закладу, наукової установи, організації в аспірантуру (для зовнішніх вступників), за наявності;
 • Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту/факультету (для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання в магістратурі Університету), за наявності;
 • Копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій, за наявності;
 • Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів, за наявності;
 • Громадяни України, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів – не менше ніж дві статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України – надають наукову доповідь-реферат з обраної наукової спеціальності (25-30 сторінок комп’ютерного тексту) з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою (з протоколом співбесіди до реферату)
 • Висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою
 • Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2, за наявності
 • Завірена копія трудової книжки, за наявності

6. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Навчальні та наукові досягненняКодКількість балів
Зарахування сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2**, замість вступного іспиту до аспірантури.(IELTS, TOEFL та інші тести за рішенням Приймальної комісії)ДБ1 «відмінно» 95
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху*ДБ230
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*ДБ3перше місце – 15, друге місце– 10, третє місце – 5
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*ДБ4перше місце – 20, друге місце – 15, третє місце – 10
Диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2*(за умови участі міжнародних експертів)ДБ5В2 – 5, СІ – 10,С2 – 15
Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні **ДБ620 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних науковометричних баз (Scopus, WebofScience)**ДБ730 (кожна стаття)
Наукова стаття у вітчизняному нефаховому виданніДБ85 (кожна стаття)
Наукова стаття у іноземному виданніДБ925 (кожна стаття)
Участь у науковій міжнародній  конференції(за умови опублікування тез доповідей)**ДБ1010 (кожні тези)
Участь у науковій конференції за межами України(за умови опублікування тез доповідей та наявності сертифікату про участь )**ДБ1115 (кожні тези)
Участь у науковій всеукраїнській конференції(за умови опублікування тез доповідей)**ДБ125 (кожні тези)
Участь у науковій регіональній або вузівській  конференції (за умови опублікування тез доповідей)**ДБ132 (кожні тези)
Патент або авторське свідоцтво**ДБ1430
Рекомендація вченої ради інституту/факультету до вступу в аспірантуру(за наявності)ДБ155
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакоюДБ1610
Оцінка за реферат До 5 балів

 *  диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

**  за період не більше трьох років до моменту вступу.

7. Рейтинговий список ( 2021).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.