Для здобувачів вищої освіти на економічному факультеті діє студентський науковий гурток «Сучасний маркетинг».

Гурток створений з метою:

 • Виявлення здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти економічного факультету;
 • Залучення здобувачів вищої освіти економічного факультету до наукової діяльності в галузі маркетингу;
 • Набуття здобувачами вищої освіти економічного факультету навичок виконання науково-дослідної роботи;
 • Поглиблення знань та розвиток навичок за універсальною та загальною для кожного фахівця економічної галузі маркетинговою компетенцією.

Керівник гуртка – Вікторія Мінакова, старший викладач кафедри економіки підприємства маркетингу та економічної теорії.

Староста гуртка – Даниїл Баранов.

Секретар гуртка – Куценко Ксенія.

Наукові консультанти гуртка:

Мічківський Сергій Миколайович, в.о. декана економічного факультету, доцент, кандидат економічних наук;

Балдик Денис Олександрович, в.о. завідувача кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії, кандидат економічних наук;
Кислюк Любов Вікторівна, доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Завданнями діяльності студентського наукового гуртка економічного факультету ЛНАУ «Сучасний маркетинг» є:

 • опанування здобувачами вищої освіти основ наукових економічних досліджень;
 • поглиблення знань у здобувачів вищої освіти економічного факультету маркетингових компетенцій, підвищення загального рівня освіти;
 • розвиток інтересів, обдарованості і здібностей здобувачів вищої освіти економічного факультету до деяких питань науки, техніки тощо;
 • формування навичок самостійної творчої роботи;
 • залучення здобувачів вищої освіти економічного факультету до роботи з додатковою літературою і періодичними виданнями (українськими і закордонними);
 • придбання здобувачів вищої освіти економічного факультету навичок підготовки виступу, доповіді;
 • придбання умінь і навичок наукової роботи, проведення аналізу, підготовки практичних рекомендацій;
 • вироблення уміння у здобувачів вищої освіти економічного факультету виступати перед аудиторією, правильно поводитися під час дискусії, «круглого столу»;
 • підготовка творчих наукових робіт до участі у конференціях, конкурсах та виставках;
 • професійна орієнтація здобувачів вищої освіти економічного факультету.

Формами роботи студентського наукового гуртка економічного факультету ЛНАУ «Сучасний маркетинг» є: засідання, тематичні семінари, робота над проектами в малих групах, індивідуальне консультування здобувачів вищої освіти та інші.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТА ВСІХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ СУЧАСНИМ МАРКЕТИНГОМ!
ДЛЯ УЧАСТІ В ГУРТКУ ЗВЕРТАТИСЬ

ДО МІНАКОВОЇ ВІКТОРІЇ В TEAMS

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.