СТУДЕНТСЬКИЙ  НАУКОВИЙ  ГУРТОК ЕКОНОМІЧНОГО ННІ «СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ» 

Для здобувачів вищої освіти в економічному ННІ діє студентський науковий гурток «Сучасний маркетинг». 

Гурток створений з метою: 

 • Виявлення здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти економічного ННІ; 
 • Залучення здобувачів вищої освіти економічного ННІ до наукової діяльності в галузі маркетингу; 
 • Набуття здобувачами вищої освіти економічного ННІ навичок виконання науково-дослідної роботи; 
 • Поглиблення знань та розвиток навичок за універсальною та загальною для кожного фахівця економічної галузі маркетинговою  компетенцією. 

Керівник гуртка – Вікторія Мінакова, старший викладач кафедри економіки підприємства маркетингу та економічної теорії. 

Староста гуртка – Поліна Іванік. 

Секретар гуртка – Анастасія Ліщишина. 

Наукові консультанти гуртка: 

Мічківський Сергій Миколайович, в.о. директора економічного ННІ, доцент, кандидат економічних наук; 

Балдик Денис Олександрович, в.о. завідувача кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії, кандидат економічних наук, доцент; 

Орлова-Курилова Ольга Володимирівна, в.о. завідувачки кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, доктор економічних наук, доцент; 

Кочетков Олексій Васильович, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу; 

Рібейро Рамос Олена Олегівна, в. о. завідувачки кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент. 

 
Завданнями діяльності студентського наукового гуртка економічного ННІ ЛНАУ «Сучасний маркетинг» є: 

 • опанування здобувачами вищої освіти основ наукових економічних досліджень; 
 • поглиблення знань у здобувачів вищої освіти економічного ННІ маркетингових компетенцій, підвищення загального рівня освіти; 
 • розвиток інтересів, обдарованості і здібностей здобувачів вищої освіти економічного ННІ до деяких питань науки, техніки тощо; 
 • формування навичок самостійної творчої роботи; 
 • залучення здобувачів вищої освіти економічного ННІ до роботи з додатковою літературою і періодичними виданнями (українськими і закордонними); 
 • придбання здобувачів вищої освіти економічного ННІ навичок підготовки виступу, доповіді; 
 • придбання умінь і навичок наукової роботи, проведення аналізу, підготовки практичних рекомендацій; 
 • вироблення уміння у здобувачів вищої освіти економічного ННІ виступати перед аудиторією, правильно поводитися під час дискусії, «круглого столу»; 
 • підготовка творчих наукових робіт до участі у конференціях, конкурсах та виставках; 
 • професійна орієнтація здобувачів вищої освіти економічного ННІ. 

Формами роботи студентського наукового гуртка економічного ННІ ЛНАУ «Сучасний маркетинг» є: засідання, тематичні семінари, робота над проектами в малих групах, індивідуальне консультування здобувачів вищої освіти та інші. 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ННІ ТА ВСІХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ СУЧАСНИМ МАРКЕТИНГОМ! 
ДЛЯ УЧАСТІ В ГУРТКУ ЗВЕРТАТИСЬ 

ДО ВІКТОРІЇ МІНАКОВОЇ В TEAMS 

Зразки робіт
Досягнення
Засіданння -листопад 20
Засідання -лютий 21
Засідання-березень 2021 (з піцею)
Засідання гуртка -жовтень 21

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.